top of page

Vores Værdigrundlag

Fællesskab:
I Klubben er fællesskabet omdrejningspunktet. Vi værner om et fællesskab, hvor
vi har tillid til hinanden og tryghed til at være os selv. Vi dyrker et
fællesskab, hvor der er omsorg for hinanden, plads til at lære, udvikle sig og gøre sig
erfaringer.

Aktiviteter:
De daglige aktiviteter i Klubben spænder vidt. Vi arrangerer værksteder, laver mad,
spiller musik, har sværdkampe, dyrker sport og andet. Vi benytter os ligeledes godt
af lokalområdet og laver ture ud af huset. I aktiviteterne har man mulighed for
at dyrke sine interesser eller deltage i fælles, åbne lege. Aktiviteterne fungerer som
et ”fælles 3.”: Noget man kan mødes om og have et fællesskab om på tværs af
alder og vante relationer. Børnene er med i alle faser fra idé til
udførelse, og får gennem aktiviteterne mulighed for at optræde i forskellige roller
som formidler, den med specialviden, den praktiske etc.

Børnedemokrati:
Børnedemokratiet har hele tiden stået som en af grundstenene i Klubben. Vi søger at
danne børn til at have lyst og mod til at indgå i et vigtigt og betydningsfuldt
fællesskab. Vi skaber gennem vores børnemøder, plads til at børnene kan ytre sig i et
respektfuldt rum. Rammer for Klubben diskuteres og børnene kan komme med ideer
til aktiviteter.

Rammerne:
I Klubben har vi stræbt efter at skabe en hjemlig og hyggeligt atmosfære. Man kan
slappe af med et blad i sofaen, tage sig en mad i køleskabet og lave sig en kop te. Det
et fristed for børnene, hvor de ikke behøver at præstere, men bare kan være.
Reglerne for stedet laver vi i fællesskab på børnemøderne. Det skaber et ejerskab til
stedet hos børnene og en ligeværdighed i forholdet mellem børn og voksne.

bottom of page